תקנון הרשמה

כללי

1.1 אתר האינטרנט deadsea.run משמש כאתר תדמית וכאתר להרשמה בתשלום למרוץ מרתון ארץ ים המלח, האתר מופעל ע”י חברת 010 יזמות בע”מ ת.ד 2313 באר שבע ח.פ 512629254.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין פורום אירועי התמר בע”מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או הרשמה למרוץ, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מערכת ההרשמה למרוץ

2.1 המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

2.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.

2.3 בעת ביצוע הרשמה על הגולש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות.

2.4 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5 במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה חברת פורום אירועי התמר בע”מ זכאית לבטל את ההזמנה.

2.6 ההרשמה למירוץ מוגבלת בכמות משתתפים.

2.7 על כל נרשם ששילם באתר להצטייד באסמכתא הקנייה / אישור רכישה ובתוספת תעודת זהות

2.8 המוצרים שנמכרים באתר זה מתייחסים אך ורק לקניית כרטיסים למירוצים השונים, וקמפינג ואינם כוללים רכישת חבילות תיור.

השימוש באתר

3.1 כל גולש רשאי להירשם למירוץ באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הגולש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

3.2 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מדיניות פרטיות

חברת 010 יזמות בע”מ מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון.

בהסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל S.M.S), הנך מאשר לחברת 010 יזמות להפנות אליך דיוורים בנושאי תרבות, לייף סטייל וספורט.

ביטול הרשמה ו/או כשל תמורה

מדיניות הביטול בכפוף לתקנות הגנת הצרכן “ביטול עסקה” התש”א (קישור).
בקשה לביטול שירות/השתתפות תמסר בכתב בלבד, במייל לכתובת marathon@forumpro.co.il
במידה והביטול נעשה בתוך 14 ימים מביצוע ההרשמה, יזוכה המשתתף במלא הסכום למעט 10 ש”ח לכיסוי עלויות עמלות החיוב והסליקה.

עדכון או שינוי בפרטי הרשמה
עד לתאריך 1/1/2024 ניתן לשלוח בקשה לשינוי מקצה בתשלום של דמי טיפול 50 ₪. לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לבצע שינוי במקצים. גיליתם טעות בפרטים האישיים (שם, תאריך לידה)? כתבו לנו.

צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, חברת 010 יזמות בע”מ תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהתאם לדין.
חברת 010 יזמות בע”מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך וחברת 010 יזמות בע”מ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי חברת 010 יזמות בע”מ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
ביטול הרשמה לאירוע תעשה באמצעות פנייה בכתב לחברת 010 יזמות בע”מ בלבד, באמצעות טופס הפנייה באתר, יש להקפיד על מילוי מדויק ומפורט ככל הניתן בטופס הפנייה.

ביטול האירוע

ביטול האירוע עקב שביתה במשק, השבתה, גשמים אשר לדעת חברת 010 יזמות בע”מ לא מאפשרים קיום האירוע, סגירת האתר או סגירת כבישי גישה אליו על ידי הרשויות החוקיות במדינה וכל כח עליון אחר, וכיוצא באלו, לא יהוו הפרה של ההסכם מצד חברת 010 יזמות בע”מ והרוכש באמצעות האתר לא יהיה זכאי לפיצוי כספי. חברת 010 יזמות בע”מ תאפשר קיום מירוץ חלופי במועד אחר ככל שיתאפשר הדבר ובהינתן כי אין צד שלישי המונע זאת.

חברת 010 יזמות בע”מ תאפשר זיכוי הרשמה לרוכש ככל שיתאפשר הדבר ובהינתן כי אין צד שלישי המונע זאת, ובניקוי 10% דמי זיכוי.

שירות לקוחות

7.1 בשאלות לגבי האתר ופעילותו, ובנושא המירוץ וההרשמה יש לפנות לשירות הלקוחות בכתובת הדוא”ל שלהלן: marathon@forumpro.co.il

אנו עושים מאמץ לענות לכל פנייה בהקדם האפשרי ותוך 24 שעות מענה טלפוני בימים א’-ה’ בשעות 10:00-17:00

סמכות שיפוט
8.1 על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תנתן לבימה”ש המחוזי בתל-אביב יפו

אבטחת האתר
האתר מאובטח לפי תקנוני האבטחה המחמירים בישראל מסוג PCI ולפי דרישות חברות כרטיסי האשראי, איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי של הגולשים.