• תיאור המסלול
 • תחנות תזונה
 • קטגוריות המשתתפים
 • פרסים למנצחים
 • מפת מסלול
 • תקנון

תיאור המסלול

תאריך: יום שישי, 4 לפברואר 2022
מרחק: 50 ק"מ
גובה מצטבר: 228 מטר
שעת זינוק: 06:15
Cut Off (שעת סיום): 13:15, שבע שעות (קצב של 8.4 דקות לקילומטר)
גיל מינימלי: 18


המירוץ בעל תו איגוד האתלטיקה ואי לכך הוא זוכה להכרה רשמית בתוצאותיו.
המירוץ מוכר על ידי ארגון AIMS ומדידת מסלול המירוץ נעשית ע"י מודד מוסמך.

תחנות תזונה

לאורך המסלול ממקומות תחנות שתיה בכל 2-3 ק"מ. התחנות מצוידות במים בבקבוקים וכוסות משקה איזוטוני. בחלק מהתחנות הרחוקות המיועדות לרצי המרתון ומקצה ה50 ק"מ נספק בנוסף גם ג'לים ופירות.

חובה להצטייד בתיק/חגורת שתיה אישיים עם הג'לים או החטיפים שאתם אוהבים. מארגני המרוץ לא יספקו תחנת "צרכים מיוחדים" ולא ניתן יהיה להפקיד תזונה/ביגוד בתחנת ביניים כלשהי. יתכנו שינויים קלים במיקומי ותמהילי התחנות.

מפרט תחנות

שם קמ בקבוקי מים אנרגיה ג'לים
תחנה – 1 – תעלת אי A 3 V
תחנה – 2 – צומת A 6 V
תחנה – 3 – תחילת C 9 V V
תחנה – 4 – אמצע C 12 V
תחנה – 5 – פרסה C 15.2 V
תחנה – 4 – אמצע C 17.5 V
תחנה – 3 – תחילת C 20.5 V V
תחנה – 6 – פרסה מרתון 23.5 V V
תחנה – 7 – פרסה 50 26.5 V V
תחנה – 7 – פרסה 50 26.5 V V
תחנה – 6 – פרסה מרתון 31.5 V
תחנה – 8 – צומת C 33.5 V V
תחנה – 2 – צומת A 36.5 V
תחנה – 9 – B3 39.5 V V
תחנה – 10 – משאבות 42.5 V V
תחנה – 11 – כניסה לטיילת 44.7 V
תחנה – 12 – אמצע טיילת 46.2 V V
תחנה – 13 – קמפינג 48.5 V

*אנרגיה – תמרים, חלווה, תפוזים, בננות, בייגלה, תפוצ'יפס

קטגוריות המשתתפים

 

גברים נשים
18-29 18-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50+ 50+

 

הערות

 • מנצחי אליפות ישראל חייבים להיות רשומים כחברי איגוד האתלטיקה.
 • לא תהיה כפילות בין מנצחים כללים למנצח קטגורי, במקרה כזה יוענק רק פרס המנצח הכללי.

פרסים למנצחים

מקום I – גברים / נשים – 2,400 ש"ח
מקום II – גברים / נשים – 1,800 ש"ח
מקום III – גברים / נשים – 1,000 ש"ח

הערות

 • הפרסים ינתנו לאישה ולגבר המגיעים בשלושת המקומות הראשונים בלבד.
 • לזוכים במרוץ יוענקו גביעים.
 • לזוכים אליפות ישראל תוענק מדליית אלוף ישראל רשמית של איגוד האתלטיקה.
 • מנצחי אליפות ישראל חייבים להיות חברים באיגוד האתלטיקה הרשומים באחת מן האגודות באתר איגוד האתלטיקה.

מפת מסלול

תקנון

 • קטגוריה תיפתח למספר מינימלי של 5 רצים. במידה ולא יהיה מספר משתתפים מינימלי, המשתתפים יכללו בקטגוריה הסמוכה.
 • גיל המשתתף יחושב לפי שנת הלידה (ולא לפי היום והחודש). לשם דוגמה, גם משתתף שנולד בפברואר 1992 וגם משתתף שנולד בסוף דצמבר באותה שנה, הם בני 30 לצורך חישוב הקטגוריה. קטגורית הגיל תתעדכן לקראת המרוץ ע"י מודדי הזמנים.
 • מנצחי אליפות ישראל חייבים להיות רשומים כחברי איגוד האתלטיקה.
 • זכות ההשתתפות בתחרות מותרת למי שנרשם ושילם ומופיע ברשימת המשתתפים, הציג את האישורים הנדרשים כמופיע בעת תהליך ההרשמה, וחתם על טופס הצהרת בריאות בעת קבלת ערכת ההשתתפות.
 • מסירת ערכת המשתתף והשתתפות תחת שם אחר אסורה בהחלט ומסכנת את בריאות המשתתף.
 • חובת ריצה עם חולצה או גופיה ומספר חזה מלפנים ושבב מדידת הזמנים שימסרו במעמד חלוקת ערכות המשתתף טרום האירוע.
 • יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים; מרשלים; מארגנים; רכבי ניהול וחילוץ, צבא ומשטרה. משתתף שלא ימלא אחר ההוראות ייפסל.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ממשתתף את הזכות להמשיך במירוץ במידה וצוות המרוץ יגיע למסקנה כי המשתתף מצוי בסכנה בטיחותית ו/או בריאותית מסיבה כלשהי.
 • משתתף שייתפס משליך פסולת במסלול ייפסל! אין להשאיר פסולת משום סוג בשטח התחרות. כל משתתף חייב לאסוף כל פסולת שהוא מייצר. ניתן להשאיר פסולת אצל המרשלים בנקודות הביקורת או בנקודות הרענון.
 • יש לשמור על התנהגות ספורטיבית לאורך כל התחרות בפרט ובחיים בכלל. משתתף שיחרוג מכללי ההתנהגות הספורטיבית והנאותה כלפי שופטים ומרשלים, מתחרים אחרים או כלפי משתמשי שטח אחרים (הולכי רגל; צופים וכולי) ייפסל. דוגמאות להתנהגות לא ספורטיבית: עקיפה אלימה, קללות; דחיפות; מניעת עקיפה; התנהגות המסכנת אחרים.
 •  אין ללוות רץ באופניים ואין להיכנס כמלווה לרץ בשום קטע של מסלול התחרות אלא אם הזניק עם כל הרצים.
 • משתתף שנאלץ לפרוש מהמירוץ מסיבה כלשהי ידווח מיד לצוות המירוץ. טלפון חירום מופיע על מספר החזה. משתתפים שיעזבו את המסלול ללא הודעה למארגנים עלולים להיות מחויבים בהוצאות צוותי החיפוש שיוזנקו לחפשם.
 • המסלולים מסומנים לכל אורכם בחיצים. אין לסטות מהדרך המסומנת – רץ שירד מהסוללה מזרחה לציר המקביל או מערבה לכיוון הים ימצא בסכנת חיים ויפסל מיידית.
 • בכל צומת יש להאט ולחפש את הסימון הרשמי של מארגני התחרות: קדימה, ימינה או שמאלה. אין לפנות בצומת אם לא ראיתם חץ המורה לעשות כך. חץ אדום עם הפנים למטה מזהיר מסכנה בהמשך השביל: חריץ, בור, סלע, תהום וכולי.
 • מדידת הזמנים בתחרות תעשה על ידי חברת B-Timing
 • מדידת הזמנים לפי זמן אקדח – זמן הזינוק.
 • ערעורים: ערעורים אשר עשויים להשפיע על מיקום זוכים בין 3 הראשונים בקטגוריה שלהם יש להגיש בעל פה בפני צוות השופטים בתוך 30 דקות ממועד פרסום התוצאות, ובתשלום מראש של 400 ₪ אשר יוחזרו במידה והערעור יתקבל. לא יתקבלו ערעורים במהלך הטקס.
 • ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים.