• תיאור המסלול
 • תחנת תזונה
 • קטגוריות
 • פרסים
 • מפת המסלול
 • תקנון

תיאור המסלול

תאריך: יום שישי, 7 לפברואר 2025
מרחק: 10 ק”מ
גובה מצטבר: 13 מטר
שעת זינוק: 07:45
Cut Off (שעת סיום): 09:45, שעתיים (קצב של 12 דקות לקילומטר)
גיל מינימלי: 14
משטח: כ-4 ק”מ על הטיילת הדרומית החדשה (אבנים משתלבות ואספלט) כ-6 ק”מ על דרך עפר לא סלולה, עם בורות, חריצים ואבנים.


המרוץ בעל תו איגוד האתלטיקה ואי לכך הוא זוכה להכרה רשמית בתוצאותיו.

 

תיאור המסלול

נתחיל את הריצה ממתחם המרוץ על האי המלאכותי ליד מלון ישרוטל נבו (כמו בשנה שעברה), ומשם נרוץ דרומה על מקטע הטיילת החדש (שנפתח במיוחד בשבילנו).
לאחר כ-1.5 ק”מ נעלה על סוללת הכורכר החוצה את הים, לאורך הסוללה ניתן לצפות בפטריות מלח קסומות המבצבצות מתוך המים שצבועים בטורקיז.

לאחר 5 ק”מ נסתובב ונתחיל את הדרך חזרה על הסוללה ומשם צפונה על הטיילת חזרה למתחם האירוע. לא לשכוח לחייך לצלמים בשער הסיום!

תחנת תזונה

לאורך המסלול ממקומות תחנות שתיה בכל כ-3 ק”מ. התחנות מצוידות במים בבקבוקים.
אנו ממליצים להצטייד בתיק/חגורת שתיה אישיים עם הג’לים או החטיפים שאתם אוהבים.

מפרט תחנות

שם התחנה ק”מ בקבוקי מים שירותים
תחנה – 1 3.5 V V
תחנה – 1 6.5 V V
תחנה – 15 8 V

קטגוריות

 

גברים נשים
14-17 14-17
18-19 18-19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60-69 60-69
70+ 70+

 

פרסים

מקום I – גברים / נשים – 800 ש”ח
מקום II – גברים / נשים – 600 ש”ח
מקום III – גברים / נשים – 400 ש”ח

הערות

 • פרסים כספיים יוענקו למנצחים הכלליים בלבד.
 • במקרה של זכייה בדירוג כללי ובקטגוריה בו זמנית – יוענקו שני גביעים, אך לא יתקיים כפל בפרסים.
 • בכל שאלה של מחלוקת לגבי מנצח מקצה – זמן הזינוק הכללי (זמן אקדח) הוא הקובע, הראשון שהגיע לקו הסיום הוא המנצח, גם אם יש רץ שזינק מאוחר יותר אבל קבע זמן מסלול קצר יותר.
 • במהלך המרוץ נקיים טקס לזוכי המקצים הכלליים בלבד.
 • מפגש מנצחי הקטגוריות יתקיים כשבועיים לאחר המרוץ באזור המרכז, פרטים מלאים יתפרסמו לקראת המפגש.

מפת המסלול

תקנון

 • קטגוריה תיפתח למספר מינימלי של 5 רצים. במידה ולא יהיה מספר משתתפים מינימלי, המשתתפים יכללו בקטגוריה הסמוכה.
 • גיל המשתתף יחושב לפי שנת הלידה (ולא לפי היום והחודש). לשם דוגמה, גם משתתף שנולד בפברואר 1994 וגם משתתף שנולד בסוף דצמבר באותה שנה, הם בני 30 לצורך חישוב הקטגוריה. קטגורית הגיל תתעדכן לקראת המרוץ ע”י מודדי הזמנים.
 • זכות ההשתתפות בתחרות מותרת למי שנרשם ושילם ומופיע ברשימת המשתתפים, הציג את האישורים הנדרשים כמופיע בעת תהליך ההרשמה, וחתם על טופס הצהרת בריאות בעת קבלת ערכת ההשתתפות.
 • מסירת ערכת המשתתף והשתתפות תחת שם אחר אסורה בהחלט ומסכנת את בריאות המשתתף.
 • חובת ריצה עם חולצה או גופיה ומספר חזה מלפנים ושבב מדידת הזמנים שימסרו במעמד חלוקת ערכות המשתתף טרום האירוע.
 • יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים; מרשלים; מארגנים; רכבי ניהול וחילוץ, צבא ומשטרה. משתתף שלא ימלא אחר ההוראות ייפסל.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ממשתתף את הזכות להמשיך במרוץ במידה וצוות המרוץ יגיע למסקנה כי המשתתף מצוי בסכנה בטיחותית ו/או בריאותית מסיבה כלשהי.
 • משתתף שייתפס משליך פסולת במסלול ייפסל! אין להשאיר פסולת משום סוג בשטח התחרות. כל משתתף חייב לאסוף כל פסולת שהוא מייצר. ניתן להשאיר פסולת אצל המרשלים בנקודות הביקורת או בנקודות הריענון.
 • יש לשמור על התנהגות ספורטיבית לאורך כל התחרות בפרט ובחיים בכלל. משתתף שיחרוג מכללי ההתנהגות הספורטיבית והנאותה כלפי שופטים ומרשלים, מתחרים אחרים או כלפי משתמשי שטח אחרים (הולכי רגל; צופים וכולי) ייפסל. דוגמאות להתנהגות לא ספורטיבית: עקיפה אלימה, קללות; דחיפות; מניעת עקיפה; התנהגות המסכנת אחרים.
 •  אין ללוות רץ באופניים ואין להיכנס כמלווה לרץ בשום קטע של מסלול התחרות אלא אם הזניק עם כל הרצים.
 • משתתף שנאלץ לפרוש מהמרוץ מסיבה כלשהי ידווח מיד לצוות המרוץ. טלפון חירום מופיע על מספר החזה. משתתפים שיעזבו את המסלול ללא הודעה למארגנים עלולים להיות מחויבים בהוצאות צוותי החיפוש שיוזנקו לחפשם.
 • המסלולים מסומנים לכל אורכם בחיצים. אין לסטות מהדרך המסומנת. בכל צומת יש להאט ולחפש את הסימון הרשמי של מארגני התחרות: ישר, קדימה, ימינה או שמאלה. אין לפנות בצומת אם לא ראיתם חץ המורה לעשות כך. חץ אדום עם הפנים למטה מזהיר מסכנה בהמשך השביל: חריץ, בור, סלע, תהום וכולי.
 • מדידת הזמנים בתחרות תעשה על ידי חברת B-Timing
 • מדידת הזמנים לפי זמן אקדח – זמן הזינוק.
 • ערעורים: ערעורים אשר עשויים להשפיע על מיקום זוכים בין 3 הראשונים בקטגוריה שלהם יש להגיש בעל פה בפני צוות השופטים בתוך 30 דקות ממועד פרסום התוצאות, ובתשלום מראש של 400 ₪ אשר יוחזרו במידה והערעור יתקבל. לא יתקבלו ערעורים במהלך הטקס.
 • ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים.