תוצאות 2020

תוצאות PDF לצפייה (תוצאות אישיות יתעדכנו בהמשך היום)

מקצה 5 ק”מ // מקצה 10 ק”מ // מקצה 21.1 ק”מ // מקצה 42.2 ק”מ // מקצה 50 ק”מ

למעבר לעמוד תוצאות און ליין  (סבלנות, הטעינה ממושכת)
מדידת הזמנים בוצע ע”י חברת B-Timing לשאלות בנושא המדיד יש לפנות לשירות לקוחות בכתובת Service@btiming.co.il